Homepage   Ons op facebook Ons op you-tube Ons op you-tube Ons op you-tube Onze webshop   

De gedichten van de Meiji Keizer
 
 

dharma-lotus > reiki-lotus > de Waku’s van keizer Meiji (2/2)

Keizer Meiji (Kyoto; 3 november 1852 - Tokio, 30 juli 1912) betekent letterlijk Keizer van de verlichte regering. Hij was de 122ste keizer van Japan volgens de traditionele lijst. Deze Meiji-keizer regeerde van 1868 t/m 1912 over Japan, in de periode dat Mikao Usui leefde. Hij was een vroom Boeddhist en Shintoïst en schreef in zijn leven meer dan 100.000 Waku’s. 125 ervan hebben Mikao Usui geïnspireerd en hij heeft ze veelvuldig in zijn centrum gebruikt om op te mediteren of als lesmethode.

inleiding + waku 1 t/m 73


 
74 - Een bloem die op een wolk lijkt Bergkersen
In (volle) bloei
Gelijk wolken
Tussen
Dwergpijnbomen
75 - Huizen in de zomer
Direct naast elkaar
Gelegen huizen in de stad
(Daarin) moet her erg heet zijn
Door de kleine ramen
Kan de wind met naar binnen
76 - Overgave aan de ouders
Je eigen ouders
Met liefde verzorgen
Is het begin
Van de menselijke oprechtheid
77 - Het hart van de ouders
Zelf eenmaal
Ouder geworden
Begrijpt en herinnert
Iedereen
Het ouderhart
78 - De raad, het advies
De les van ouders
Bestaat uit vele kleine dingen
Toch vormt dit de basis
Die je in de wijde wereld
Meeneemt
79 - Woord en gevoel voor bloemen
Berg-kersenbloesems
Bloeien en geuren jarenlang
Zonder ooit te klagen
Hoewel ze zo snel vallen
Nadat ze zich geopend hebben
80 - Stof
Het is goed
Stof af te nemen
Zodra het ergens ligt
Ook als daaronder
Niets bijzonder verborgen ligt
81 - Leren
Ik heb spijt van
Mijn kinderlijke houding
Dat her leren
Niet de moeite waard zou zijn
82 - De herinnering
Ik pieker over bet leven
Van mijn mensen
Hoe ze leven
Of her nu regent
Of de zon schijnt
83 - De weg
Ver weg - her doel
Maar - als
Je de weg gaat
Die de mensen moeten gaan
Loert er geen gevaar
84 -Algemeen
De tijd vliegt
Als een pijl
Je moet snel werken
Wat je ook
Doet
85 - Een boot in bet net
Wees geduldig
Met her roer
De kleine boot in her riet
Kan zich niet vrij
Bewegen
86 - De weg
Met leren
Kun je stoppen
En opnieuw beginnen
Want de leerweg
Is geen eenvoudige (weg)
87 - Algemeen
Lang op deze wereld te leven
Is niet de moeite waard
Wanneer bet eind van het leven
Zonder vervulling
Bereikt is
88 - Mensen
De dingen zullen misschien niet
Zoals gepland verlopen
Maar naderhand
Wanneer je op je leven terugkijkt
Is alles toch goed verlopen
89 - Het verstand
Op een dag
Waarop wind en golven
Rustig zijn
Moet de stuurman
Erg voorzichtig zijn
90 - De weg
Ook als je trager bent
Dan de anderen
Die met je meelopen
Moet je toch
De goede weg inslaan
91 - Algemeen
Zo veel dauwdruppels
Op de anjer
Zonder ze of te schudden
Zullen de bloemen zich
In onvoorspelbare richtingen buigen
92 - Een Edelsteen
Een edelseen
Uit zo velen
Uit zo'n grote hoeveelheid gekozen
Toch blijft de een od andere
onzuiverheid
Dat ligt in de natuur van deze wereld
93 - Het hart van de ouders
De aard van ouders
Wanneer ouders
Naar hun eigen kinderen kijken
Zien ze ze als klein
Al zijn ze volwassen
En onafhankelijk
94 - Ouders
Vergeet niet
Wat je ouders
Voor je gedaan hebben
Ook als je denkt
Dat je onafhankelijk bent
95 - De mijn
Als daar
Een stralende berg goud lag
Hoe kun je
Het licht dan zien
Zonder je (ervoor) open te stellen
96 - Algemeen
Als je je op een grote
En brede straat begeeft
Pas dan op
De wereld is vol
Hindernissen
97 - Herinnering
Betrokken bij de belangrijke dingen
In deze wereld
Moet men zich
Met ontelbare details
Bezighouden
98 - Het verstand
Grote wijde wereld
In de omgang met anderen
Raakt
Her menselijk verstand
Makkelijk in (de eigen) benauwdheid
verstrikt
99 - Oude mensen
Beklaag je niet
Alleen omdat je oud
Bent geworden
Je kunt toch proberen waardig
Met je leeftijd te leven
100 - Hoofd van de familie
Het gaat de familie goed
Wanneer het hoofd van de familie
Met beide benen
Op de grond staat
Als de draagbalk van het huis
101 - Herinnering
Ik bestuur bet land
Zodat men her een goed land vindt
En ik doe mijn best
Om mijn mogelijkheden maximaal te
benutten
102 - De leraar
Zelfs wanneer je op een bepaald gebied
Specialist bent geworden
Vergeet dan met
Wat je leraar je
Gegeven heeft
103 - De krant
Zo veel mensen
Lezen de krant
Daarom moet men niet over alledaagse
Maar over belangrijke zaken
Schrijven
104 - Jammer
Zelfs wanneer de bron
Zuiver en helder is
Wordt her water smerig
Wanneer her een vervuild riool instroomt
105 - De koe
De koe struikelt met
Omdat ze geen haast heeft
Ook met wanneer de kar
Meer gewicht heeft
Dan zij trekken kan
106 - De God van hemel en aarde
Diegene
Die tegenover
De onzichtbare God
Niet verlegen is
Heeft de waarheid
In zijn eigen hart gevonden
107 - Algemeen
Beklaag je met
Wanneer de dingen
Niet zo gaan als gepland
Maar kijk
Naar je eigen luiheid
108 - Vrienden
De waardevolste kracht
Op deze wereld
Is goede vriendschap
Waarmee wij elkaar wederzijds
Steunen
109 - Een oude pijnboom
Duizendjarige pijnboom
In de tuin
Ik wil je helpen
Om lang te leven
Met al mijn goede zorgen
110 - De boeren
De dorpsbewoners
Die hun rijstvelden
In de bergen verzorgen
Hebben geen rust
Tussen het zaaien en oogsten
111 - De pijnboom
De pijnboom
Die met geduld
In storm en sneeuw
Groeit
Lijkt mij waardevoller (dan andere)
112 - Ons land
Ga door met goed doen
En laat het slechte achterwege
Laat ons dit land
Net zo goed
Als alle andere maken
113 -Algemeen
Hoewel
Welbekend
In deze wereld
Blijf toch
Een bescheiden mens
114 - De slak
Wat gebeurt daar
Buiten
Zo komt de slak
Uit zijn huis
Om te kijken
115 - De weg
Bevind je je
Op de juiste weg
Dan kan geen gevaar
Ter wereld
Jou deren
116 - De schat
Werk hard
Cultiveer je talent
En w ord onafhankelijk in de wereld
Zo zal dat talent
Jouw schat worden
117 - Studenten
Zelfs wanneer de wereld
Niet rustig, maar luidruchtig is
Moet een student
Met een rustig hart niet van zijn
Levenspad afwijken
120 - (Spirituele) oe fening
Her is erg moeilijk
De mensen op deze wereld
Te leiden
Tenzij
Je streeft
Naar een hoger doel
121 - Verklaring van de juiste denkwijze
Aan de andere kant van de oceaan
En in alle richtingen
Zijn alle mensen voor mij
Broers en zusters
Wat is de zin van oorlog
Op deze wereld
122 - Algemeen
Daar ligt ze
De tuinanjer
Door de stroming
Naar de oever van de rivier gespoeld
Bloeit ze nog steeds...
123 - (Kinder) spel
Zelfs wanneer je
Een spel vindt
Dat je leuk vindt
Verwaarloos dan niet
De belangrijke zaken
In je leven
124 - Algemeen
Kijk vaak
Naar jezelf
(Want) zonder dat je het bemerkt
Zou je kunnen verdwalen
En fouten maken
125 - De spiegel
Ik zou mezelf
Steeds mooier
Moeten oppoetsen
En het andere
Helder stralende hart
Als spiegel moeten gebruiken