Homepage   Ons op facebook Ons op you-tube Ons op you-tube Ons op you-tube Onze webshop   

De gedichten van de Meiji Keizer
 
 

dharma-lotus > reiki-lotus > de Waku’s van keizer Meiji (1/2)

Keizer Meiji (Kyoto; 3 november 1852 - Tokio, 30 juli 1912) betekent letterlijk Keizer van de verlichte regering. Hij was de 122ste keizer van Japan volgens de traditionele lijst. Deze Meiji-keizer regeerde van 1868 t/m 1912 over Japan, in de periode dat Mikao Usui leefde. Hij was een vroom Boeddhist en Shintoïst en schreef in zijn leven meer dan 100.000 Waku’s. 125 ervan hebben Mikao Usui geïnspireerd en hij heeft ze veelvuldig in zijn centrum gebruikt om op te mediteren of als lesmethode.

Een Waku is een in oud Japanse karakters geschreven gedicht bestaande uit vijf regels. De eerste regel bestaat uit vijf woorden, de tweede uit zeven, de derde uit vijf en de laatste twee regels elk uit zeven woorden.
Mikao Usui gebruik¬te deze gedichten tijdens zijn Reiki-bijeenkomsten, om de aandacht van zijn studenten te richten op datgene wat belangrijk is. Algemeen wordt aangenomen dat de 5 leefregels van Usui ook gebaseerd zijn op deze 125 gedichten.
In 1923 is er een grote aardbeving geweest in Tokyo waarbij meer dan 14.000 mensen om het leven kwamen. In die periode heeft Mikao Usui tezamen met zijn leerlingen zeer veel mensen belangeloos behandeld in zijn praktijk. Hiervoor heeft hij in 1924 de Kun San To onderscheiding gekregen van deze Meiji keizer.

waku 74 t/m 125


 

1 - De maan
Er verandert veel
Omdat zo veel mensen
Van deze wereld zijn gegaan
Maar de maan in een
Herfstnacht
Blijft altijd dezelfde
2 - De Hemel
Lichtgroen en wolkenloos
De grote hemel
Ook ik zou graag
Zo een geest (Kokoro) hebben
3 - Algemeen
Wanneer ik denk
Aan de onder de hitte lijdende
Boeren in de rijstvelden
Kan ik met zeggen
Dat het beet is
Ook al is dat bet geval
4 - De wind van vallende bladeren
Zo veel regen is nodig
Om de ahornbladeren
Perfect te kleuren
Maar een enkele windvlaag
Blaast ze weg
5 - Algemeen
Begrijp (her leven)
Door naar een steen te kijken
Die door de regen uitgehold (werd).
Houd met vast aan de illusie
Dat er niets verandert
6 - Algemeen
Het is niet nodig
Boos te worden op de hemel
Of anderen (voor ons lijden)
verantwoordelijk te stellen
Wanneer ik mijn eigen fouten zie
7 - Algemeen
Er is
Zo veel schuld in de wereld
Maak je daar dus niet
Zo druk om
8 - Vriendschap
Bevriend zijn
Elkaar onze fouten
Kunnen tonen
Is de ware tempel (Kokoro)
Van vriendschap
9 - Een pijnboom op een rots
Stormachtige wereld
Mensenverstand (Kokoro)
Blijf zo stil
Als de pijnboom
Geworteld in de rotsen
10 - De golven
Een moment is het stormachtig
Her volgende stil
De golf in de oceaan
Is eigenlijk
Gelijk aan her menselijk bestaan
11 - Algemeen
Van huis uit
Rijk en zonder persoonlijke
Problemen
Vergeet men makkelijk
Zijn menselijke plichten
12 - Broers en zusters
Soms
Rukt de wind aan her huis
Maar moeilijkheden worden overwonnen
Wanneer de takken (broers en zusters)
Van de boom (familie) in harmonie
opgroeien
13 - De geest (kokoro)
Wat er ook
Gebeuren mag
Ik wens
Dat de geest (op alle niveaus
Grenzeloos (vrij) blijft
14 - Medicijnen
In plaats van veel medicijnen
Te kopen
Kun je beter
Goed voor je (eigen) lichaam zorgen
15 -Algemeen
's Nachts zet
Her zoemen van de muggen
Mij aan het denken:
Aan welke oever
En in welk veld
De soldaten moesten overnachten
16 - Opvoeding
Jonge (Japanse) dames
Studeert vlijtig
En eert (alle) deugdzame mensen
Als jullie leraar
17 - Gevallen bloemen op het water
Het mooiste
Van de langs de vijver bloeiende
bloemen
Is, dat ze zelfs na de val
Op her water blijven drijven
En men hun schoonheid kan
bewonderen
18-Hetglimwormpje Voor de maan
De maan onderdak gevend
Weerspiegeld in de vijver
De bescheidenheid van her glimwormpje
Dat zich achter een rietstengel
Verstopt
19 - Een edelsteen
De mooiste edelsteen
Zonder de geringste fout
Kan zijn glans verliezen
Door een stofkorreltje
Als je hem niet verzorgt
20 - Algemeen
Schoolkinderen:
Wedijver niet met elkaar
In plaats daarvan
Ga stap voor stap verder
21 - Gehoorzaamheid (tegenover de ouders)
Hoewel wij
In een drukke wereld leven
Vergeet met
Om je eigen ouders
Te verzorgen
22 - Gras
Hoewel het gras
Er niet al te veelbelovend uitziet
Zou je (ertussen) toch
Geneeskrachtige kruiden kunnen vinden
Als je goed kijkt
23 - Studenten na het examen
Studenten:
Jullie denken misschien
Dat jullie er Nu eindelijk zijn
Maar: het leren
Stopt nooit
24 - De grasanjer
Bij her zaaien dacht ik
Her is allemaal hetzelfde zaad
Maar nu bloeit ze
In een veelvoud van bloemen
De grasanjer
25 - De waterval
Een steen in de stroom
Versterkt her ruisen
Van die stroom zo zeer,
Dat je her geluid van het stromende
water
Noch van iets anders
Kunt horen
26 - Water
Water is zo flexibel
En past in elk vat
Toch heeft her de kracht
Om door steen heen te boren
27 - Gras
Onwaardige mol
Heeft onder de aarde zijn weg gegraven
En alle wortels
Van de aangeplante planten
Zijn afgestorven
28 - Een oude man
De oude man, die
Op zijn kleinzoon steunend
Mij kwam begroeten
Staat nu
Op eigen benen
29 - Een met modder overdekte boom
Wanneer ik de
Met modder bedekte bomen zie
Herinneren ze mij eraan
Dat er mensen moeten zijn
Die vanaf hun geboorte
In her duister (moeten) leven
30 - Een bezoeker in de sneeuw
Oude man:
Jij die mij komt begroeten
Zonder te wachten
Tot her ophoudt met sneeuwen
Kom alsjeblieft dichter
Bij het vuur
31 - Kalligrafie
Of een letter
Mooi geschreven is
Of niet
Een brief moet toch
Makkelijk te lezen zijn
32 - Ouders
De geest van her ouderschap:
Hoewel
Men ouder wordt
Houden de ouders
Je nog steeds
Voor een kind
33 - Algemeen
Soldaten, die de oorlog ingaan
Laten hun ouders thuis (in zekerheid)
Hoe dapper en vol overgave
Zijn zij
Voor hun vaderland!
34 - Vogels
Vrij vliegende vogels
Aan de grote hemel
Vergeten nooit
Hun thuis
Waarnaar ze op een dag terugkeren
35 Leren
Je moet het weten
Door de wijze
Waarop kinderen leren
Hoe meet je oefent
Hoe beter je wordt
36 - Dauwdruppels op de anjer
Jonge schoolmeisjes
Op her schoolplein
Zien er net zo fris uit
Als een anjer
Met dauwdruppels
37 - Eerlijkheid
De eerlijkheid
Van her menselijk hart
In deze wereld
Brengt zelfs een vertoornde Godheid
Aan het huilen
38 - Algemeen
Het is gepast
Om van bloemen te genieten
Nadat bet werk gedaan is
Dat gedaan moest worden
39 - Herinnering
De mens kijkt niet
Naar zichzelf
Maar praat alleen
Over anderen
Zo gaat dat in de maatschappij
40 - De bergtop
Zo hoog lijkt de berg
Hij krabt aan de grote hemel
Maar als je met opgeeft
En begint hem te beklimmen
Dan is er een weg
41 - Algemeen
Je moet pas
Iets tegen anderen zeggen
Als je zelf
Hebt nagedacht
42 - Algemeen
Zelfs als alles Wat je denkt
Zich manifesteert
Laat dat dan met naar je hoofd stijgen
En vergeet met bescheiden te zijn
43 - Algemeen
Er valt zo veel te doen
En zoveel om over na te denken
Maar:
Wat je echt kunt doen
Is beperkt
44 - Een pijnboom in de sneeuw
Wanneer de sneeuw
Op de zwakke tak
Van een pijnboom
Steeds zwaarder wordt
Ga er dan been en veeg hem weg
45 - Algemeen
Zij, die in de oorlog zijn gevallen
Opdat hun Vaderland
Voor altijd bestaat
Laat mij jullie namen voor de toekomst
Bewaren
46 - De ventilator
Zelfs in de middaghitte
Komen ze
Mij bezoeken
Laat mij de ventilator
Voor hen aanzetten
47 - De geest
Her is goed zo
In zijn eenvoud
Wanneer het jou
Om her geestelijke (Kokoro) gaat
48 - Herinnering
Span je in
Ook als het zwaar lijkt
Is her mogelijk
Elk doel ter wereld
Te bereiken
49 - Een steunpilaar
Diegene
Die de steunpilaar van de familie is
Moet zich geen zorgen maken
Om kleinigheden
50 - (Ter) Herinnering aan bet gras
(Wees voorzichtig!)
Je hebt misschien
Zonder daar dieper over na te denken
Iets gezegd
En meteen wortelt het zich
In her gezelschap
51 - (Ter) Herinnering aan een boot
Het is eenvoudig
In een boot stroomafwaarts te glijden
Zo gaat het ook in de wereld
Vergeet met
Om het roer te letten
52 - (Ter) Herinnering aan een edelsteen
Alle burgers zeggen
Deze edelsteen Is zo prachtig
Maar er zijn er in feite weinig
Die zonder fouten zijn
53 - Het gevoel op reis
Telkens
Wanneer ik op reis ga
Vraag ik me of
Of ik het leven
Van mijn mensen verstoor
54 - De mensheid
Voor her vaderland
Sla je de vijand
Maar vergeet met
Voor her belangrijkste (thuis)
Te zorgen
55 - Medicijnen
Voor her welzijn van her vaderland
Gaf ik graag
Het elixer van de onsterfelijkheid
Aan de oude man
Die ik graag oud zag worden
56 - De oude mensen
De ouderen
Zouden hun herinneringen
Steeds opnieuw willen herhalen
Maar in hun woorden
Zit iets waardevols verstopt
 57 - De avond
Wanneer de zon
Begint te zakken
Treur ik om de dag
Die ik met nietsdoen
Hebt gebracht
58 - Het ouderhart
De voorjaarsdroom van de boeren
Die zich in her afgebrande veld
Inspannen voor hun nakomelingen
Zal met van rustige aard zijn
59 - Medicijnen
De raad van Een eerlijk mens
Is als een goed medicijn
Zelfs voor een gezond
Mens
60 - Algemeen
Zelfs een werkend man
Kan de tijd nemen
Voor datgene
Wat hij werkelijk
Wil doen
61 - Zomergras
Het zomergras
Vertegenwoordigt
De drukke wereld
Men snijdt en snijdt het
En toch komt her steeds weer omhoog
62 - Het verstand
Als her verstand zich ontspant
Het leven probleemloos
Loert er meer gevaar
Dan wanneer je door de vijand
Belaagd wordt
63 - Het smalle pad
Het smalle pad tussen de rijstvelden
Is echt smal
Maar de dorpelingen geven elkaar de
ruimte
En gaan zorgvuldig met hun ruimte om
64 - Een rijstveld-huis
De jongen in de oorlog
nu zorgt
een oude man
Voor de rijstvelden
In de bergen
65 - Een dag
Zo graag
Zou ik
Een veriongde geest hebben
Net als
De opgaande zon
66 - De regentijd
Tijdens de regentijd
Is de bovenkant van
De stromatten (tatami)
Vochtig en nat
Dan maak ik me zorgen
Over de huizen van de dorpsbewoners
67 - Een gedachte in een koude nacht
Koude nacht
Ontwaakt uit een droom
Door een donderslag
En ik maak me zorgen
Over de huizen van de dorpsbewoners
68 - Een edelsteen
Je denkt misschien
Dat de kostbare steen
Niet straalt
Omdat je vergeten hebt
Hem op te poetsen
69 - De klok
De ene gaat sneller
De andere trager
Alle klokken
Zijn verschillend van grootte
En hebben andere wijzers
70 - De weg
Het zou beter zijn
Niet de gevaarlijke weg In te slaan
Al denk je misschien
Op die manier
Sneller bij je doel te komen
71 - Algemeen
Je moet bedenken
Wat her juiste tijdstip is
Om verder te gaan
Anders kom je misschien
Op een gevaarlijk pad
72 - Het hart
Het hart van een kind:
Jammer
Op een dag
Vergeten wij
Onze eigen onschuld
Volledig
73 - Het kind
Ik hoop
Dat de jonge bamboe in de tuin
Recht groeit
Maar hij buigt zo bereidwillig
In alle richtingen